Hjem > Kunnskap > Innhold

VF5 + Elektronisk modul manuell engelsk versjon

Nov 21, 2019

Instruksjoner DOC-FE.IE.IN.xxxxxx.EN VF5 + Versjon av elektronisk modul: 0.0 INDEX ● FORBINDELSER ............................. .................................................. .................................................. .................................................. ..... 3 ● PROGRAMMERING .......................................... .................................................. .................................................. ......................................... 4 ● INNGANGER ... .................................................. .................................................. .................................................. .......................................... 5 ● FEILSØKING UNDER AUTOADJUSTMENT .. .................................................. .................................................. .............. 9 ● NORMAL REGULERING MED LYFTKONTROLLEN ............................ .................................................. ........................ ............... 10 ● KRAFTFeil ............................... .................................................. .................................................. ................................................ 11 ● TEST AV FOTOCELLEN ................................................ .................................................. .................................................. ............... 12 ● FEILSØKING ................................ .................................................. .................................................. ......................................... 13 ● REFERANSEDATA ..... .................................................. .................................................. .................................................. ..................... 14 ● ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE ........................ .................................................. .................................................. ............................. 16 Fermator Group www.fermator.com Pag. 2 / 15Instruksjoner DOC-FE.IE.IN.xxxxxx.EN VF5 + elektronisk modulversjon: 0.0 Fermator Group • www.fermator.com Pág. 3 / 15Instruksjoner DOC-FE.IE.IN.xxxxxx.EN VF5 + Elektronisk modulversjon: 0.0 PROGRAMMERING VF-en kan programmeres ved hjelp av DIP-bryterne foran på enheten. Hvis det blir gjort noen endring i noen av ovennevnte brytervalg, MÅ VF-enhetens hovedforsyning slås AV og PÅ igjen for å lese den nye programmeringen. Bryterfunksjonene er: 1.- 1 og 2 innganger PÅ: 1 inngang. Dørkontrollenheten styres av en enkelt inngang. Eventuell spenning mellom 12 V DC til 60 V DC eller 100 V AC til 230 V AC som tilføres mellom terminalene 8 og 10, vil lukke dørene. Uten inngang aktiv er døren igjen. Åpen inngang brukes ikke. AV: 2 innganger. Dørkontrollmodulen styres av to uavhengige innganger. Eventuell spenning mellom 12 V DC til 60 V DC eller 100 V AC til 230 V AC som tilføres mellom terminalene 8 og 10 vil føre til at dørene lukkes. Og mellom terminalene 10 og 12 vil dørene åpne. I mangel av signal vil dørene forbli statiske. Hvis begge inngangene brukes, har det åpne signalet prioritet. 2.- Automatisk / halvautomatisk PÅ: Automatisk. Operatører med skøyte (automatisk landing). I dette tilfellet gjøres en spesiell bevegelse for å låse og låse opp skøyta. AV: Semiautomatic. Operatører uten skøyte (Semiautomatic landingsdør). 3.- Rotasjonssans PÅ: Se på bildet: - Skate festet på oversiden av beltet og motoren på høyre side. - Skate festet på undersiden av beltet og motoren på venstre side. AV: Se på bildet: - Skate festet på undersiden av beltet og motoren på høyre side. - Skøyter festet på oversiden av beltet og motoren på venstre side. 4.- Master og slave ON: Master. Dørkontrollen vil utføre instruksjoner direkte. Eksempel: fotocellaktivering vil føre til at dørene åpnes igjen umiddelbart uten kontroll av dørkontrollenheten. AV: Slave. Det er ingen automatiske gjenåpninger. Dørene vil bare reagere på instruksjon gitt av hovedheisekontrolleren. Eksempel: med fotocellen aktivert vil enheten sende et signal til hovedheisekontrolleren via PHOTOCELL-utgangen (36, 37, 38). Deretter må hovedheisekontrolleren fjerne lukkesignalet og sette det åpne signalet. Fermator Group • www.fermator.com Pág. 4 / 15Instruksjoner DOC-FE.IE.IN.xxxxxx.EN VF5 + elektronisk modulversjon: 0.0 INNGANGER KRAFTINPUTTER 230 VOLTS ENKELFAS AC (5, 6, 7) Kretsen er designet for å fungere på en nettforsyning på 230 V AC (+10%, - 15%, 50 eller 60 Hz). Enheten vil i gjennomsnitt bruke omtrent 1 ampere fra forsyningen. Det er viktig at dørens operatørmodul har en GOD JORDTILKOBLING. VF5 + har et mykstart-system for å kontrollere bulkkondensatorene som lades og forhindre kortslutning. Kretsen er designet for å bestå det industrielle nivået i immunitetstest i henhold til normen EN 12016: 2004. KONTROLLINPUTTER (8, 9, 10, 11, 12) Kretsen kan fungere med eksterne spenningsinnganger eller intern spenningsinngang (spenningsfri kontakt). 12.- Åpningssignal Er et signal som beordrer døren til å åpne. Spenningen som skal påføres kan være fra 12 V DC til 60 V DC eller 100 V AC til 230 V AC, med en ekstern tilførsel mellom denne inngangen og vanlig (10). 11.- 0 volt Er motsatt pol til 12 V, hvis du bruker intern spenning, skal den kobles til felles inngang. 10.- Vanlig Er referansen som brukes for åpnings- og lukkesignalet. 9.- 12 Volt isolert 12 volt utgang tilgjengelig for å kontrollere døren via en spenningsfri kontakt. Funksjonene er: a) Denne forsyningen må bare brukes til dette formålet. b) Denne kontakten må isoleres fra annen strømforsyning. 8.- Lukk signal Dette signalet brukes til å bestille døren.