Hjem > Kunnskap > Innhold

Justeringshåndbok for OTIS AT120

Nov 14, 2019

OTIS AT120 systemjusteringsmanual i engelsk versjon


START OPP

Før du slår på strømmen

Kontroller tilkoblingene på sentralen:

- Motor og koder koblet til på ST306.

- I / O og 24 VDCon P5.

- Strømforsyning fra transformatoren til kontakten ST1.

- Strømforsyning fra transformatoren inn i koblingsboksen på kontakten.

Avslutt mekanisk justering av bildøren med landingsdørene (spalte av låsing + koblingsdimensjon) , kan den elektriske justeringen starte.

- Sett bilen i INSPEKSJON-modus foran en av landingsdøren

- Åpne døren fra toppen av bilen og plasser den i åpnet stilling.

- Slå på strømmen på operatøren (vent 30/40 sekunder på "klikken" i kontrollboksen)

- Trykk på lærings- og justeringsknappen minst 3 sekunder.

Døren er i LEARNING-modus og gjør 1 eller 2 åpnings- og lukkesykluser

- Koble serviceverktøyet på SVT-kontakten for å åpne og lukke døren .