Hjem > Kunnskap > Innhold

Engelsk manual for Jarless-con portkontroll av OTIS

Nov 16, 2019

1.1 Funksjonsbeskrivelse Jarless-CON midtåpende permanentmagnetisk VVVF-portoperatør er et dørkjøringssystem, som vedtar synkronmotordrift med permanent magnet og trinnløs hastighetsregulering og frekvensomformingskontroll. Produktet er svært effektivt, pålitelig og enkelt å betjene. Den kan oppnå optimal døråpning / lukking hastighetskurve med lavt mekanisk støt. Jarless-CON-senteråpning permanent magnetisk VVVF-døroperatør er aktuelt for et dørsystem med en 700-1200 mm nettbredde på døråpningen. Hovedfunksjonene er som følger: 1 (Stasjonær) autotuning av synkronmotorens rotasjonsvinkler 2 Autotuning av dørbredde 3 Automatisk demonstrasjon av åpning / lukking av dør 4 Feilalarm og automatisk beskyttelsesfunksjon 5 Valgfri funksjon for visning av baffel 6 Synkron og asynkron valg av portkutter 7 Funksjon for å utjevne og trekke døren under kraft 1.2 Tekniske parametere Inngangsspenning: AC 220 V 20%; a) svinger: Nominell frekvens: 50/60 Hz; Utgangsspenning: 0 til 220 V; Utgangsfrekvens: 0 til 50 Hz b) Motor: Nominell spenning: AC100 / 125/125 V; Nominell rotasjonshastighet: 180 r / min; Nominell effekt: 43/66/94 W 1.3 Driftsbetingelser a) Høyde 1000 m maks., 100% av nominell strømutgang; 1000 til 2000 m, 95% av nominell strømutgang; 2000 til 3000 m, 85% av nominell strømproduksjon; b) Den høyeste relative luftfuktigheten for den fuktigste måneden på operasjonsstedet er 95%, mens den gjennomsnittlige laveste temperaturen i samme måned ikke er høyere enn 25 ć ; c) Strømforsyningsspenningen er begrenset i området ± 15% av nominell spenning; d) Det vil ikke være etsende og eksplosiv gass eller ledende støv i den omkringliggende luften; 1.4 Driftsprinsipp Jarless-con-senteråpning permanent magnetisk VVVF-døroperatør drives av en permanent magnetisk synkronmotor med synkron remdrift. Den styrer åpningen og lukker døren ved å bruke trinnløs hastighetsregulering og frekvensomformingskontrollteknologi. Mens det synkrone beltet kjører, tvinger det hengebrettet på døren til å bevege seg. Og hengebrettet er koblet til bildøren, så åpnings- og lukkedriften for bildøren er 6 36   kontrollert på denne måten.